Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đơn vị thị xã Long Mỹ

Ngày 23-02-2021

 

Ông: LÊ VĂN TÔNG – Tổ trưởng

 

- Sinh ngày: 10/5/1963

- Quê quán : Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Khu vực III, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Sư phạm Lịch sử, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường  vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Long Mỹ.

Ông: HUỲNH THANH TẠO  – Thành viên

- Sinh ngày: 15/5/1961

- Quê quán: Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 36-Quản Trọng Hoàng, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị.

- Chức vụ:  Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

 

Ông: NGUYỄN TRUNG CHÁNH – Thành viên

 

- Sinh ngày: 06/8/1977

- Quê quán: Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 291, ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hậu Giang.

Ông: NGUYỄN VĂN SƠN (ĐẠI ĐỨC THÍCH THÔNG HẠNH)  – Thành viên

 

- Sinh ngày: 20/10/1962

- Quê quán : Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Ấp Bình Thạnh, Xã Long Bình, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Gian.g

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ: 12/12

- Chức vụ: Trụ trì – Phó Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang.

 

 Ông: SƠN NGỌC THÀNH - Thành viên

 

- Sinh ngày: 15/4/1980

- Quê quán : Xã Hưng Lợi, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Nơi ở hiện nay: Ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ: Đại học Sư phạm Hóa học; Sơ cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang.