Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đơn vị huyện Long Mỹ

Ngày 23-02-2021

 

Ông: LÊ VĂN KHỞI – Tổ trưởng

 

- Sinh ngày: 10/5/1963

- Quê quán : Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Nơi ở hiện nay: Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân chính trị.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

Ông: TRẦN VĂN HUYẾN – Thành viên

 

- Sinh ngày: 01/03/1971

- Quê quán : Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- Nơi ở hiện nay: Khu dân cư Thương mại 586, KV4, phường VII, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Thạc sỉ Văn hóa học Đại học Luật, Cao cấp Chính trị.

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.

Bà: PHẠM THỊ PHƯỢNG – Thành viên

 

- Sinh ngày: 18/02/1975

- Quê quán: Xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông: ĐOÀN QUỐC THẬT – Thành viên

 

- Sinh ngày: 01/02/1977

- Quê quán: Xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Ấp 4, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

 Bà: TRẦN THỊ THU THỦY  – Thành viên

 

- Sinh ngày: 27/7/1966

- Quê quán : Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 52, đường Nguyễn Huệ, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ: Thạc sĩ

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.