Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đơn vị huyện Châu Thành

Ngày 30-07-2020

Ông: HUỲNH VĂN HÙNG – Tổ trưởng

- Sinh ngày: 06/8/1962

- Quê quán: Phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

- Nơi ở hiện nay: Số 172, ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Bà: LÊ THỊ THANH LAM – Thành viên

 

- Sinh ngày: 30/11/1974

- Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Nơi ở hiện nay: Khu vực 3, phường I, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Kinh tế, Cử nhân Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

Ông: HUỲNH TRƯỜNG VĨNH – Thành viên

  

- Sinh ngày: 09/5/1962

- Quê quán: Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Thủy nông và Cải tạo đất, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.