Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022

Ngày 13-04-2022

Ngày 13/4/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại UBND tỉnh Hậu Giang.

Bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp. Cùng dự cuộc họp có các vị đại biểu Quốc hội gồm: Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Minh Nam - Ủy viên Thường trực, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các thành viên Đoàn giám sát.

Bà Lê Thị Thanh Lam - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tại đây, sau khi nghe đơn vị được giám sát trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra; những kết quả đạt được trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn; việc sử dụng tài nguyên đất tại các dự án thu hồi đất, đất bỏ hoang gây lãng phí; việc đào tạo nguồn lực, nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu gây lãng phí,…

Kết luận tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Lam - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, theo Kế hoạch Đoàn giám sát đã các buổi làm việc với UBND huyện Vị Thủy và UBND TP Vị Thanh về nội dung trên. Qua 3 buổi làm việc tại UBND Vị Thủy, UBND TP.Vị Thanh và UBND tỉnh của Đoàn giám sát, đã ghi nhận 18 lượt ý kiến trao đổi một số vấn đề của các thành viên Đoàn giám sát nhằm làm rõ nội dung theo đề cương báo cáo.

                                                                                                                          Mỹ Xuyên

                                                                                                           Phòng Công tác Quốc hội