Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Đoàn giám sát của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Vị Thủy thông qua báo cáo kết quả giám sát

Ngày 20-10-2021

Ngày 20/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thu, quản lý học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Văn Trắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban Pháp chế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ cùng các thành viên ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Bà Trần Ngọc Trang, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh tại cuộc họp

Qua giám sát tại các trường: Mầm non Hoa Hồng, Mẫu giáo Vĩnh Tường; Tiểu học Vị Thủy 1, Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 1, Tiểu học Vị Đông 1; Trung học cơ sở Vĩnh Trung, Trung học cơ sở Vị Thanh, Đoàn đã đánh giá cao kết quả các trường đạt được: Năm học 2020-2021 là năm học có nhiều khó khăn do tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 ảnh rất lớn đến công tác dạy và học trên địa bàn. Tuy nhiên các trường đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra; năm học 2021-2022, huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu trên giao, đã tích cực vận động các mạnh thường quân đóng góp nhiều suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, cận nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách đến trường; Ban giám hiệu các trường đã tổ chức tốt công tác triển khai các quy định như: Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 19/10/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế nhất định: Công tác thu ở một số trường chưa đăng nộp đầy đủ theo đúng quy định, việc thực hiện việc lập thủ tục và cấp phát kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh còn chậm trễ so với thời gian quy định...

Theo đó, Đoàn giám sát đã đề nghị: Năm học 2021-2022, Ban giám hiệu nhà trường tăng cường công tác vận động thu học phí đạt kế hoạch đề ra; công tác miễn, giảm học phí và tổ chức thu, đăng nộp phải thực hiện đúng theo quy định; quản lý sử dụng kinh phí phải tiết kiệm, công khai minh bạch, nhất là công khai dự toán và quyết toán của đơn vị hàng năm; Ban giám hiệu nhà trường phải thực hiện cấp phát kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh đúng, đủ năm học 2020-2021 theo quy định; Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra các Trường về tình hình thu, đăng nộp, quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn thu học phí đảm bảo đúng theo quy định, đồng thời chấn chỉnh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của các Trường về hoạt động tài chính.

Kết luận cuộc họp, bà Trần Ngọc Trang, thay mặt Ban thống nhất kết quả giám sát của Đoàn, đồng thời đề nghị thành viên Ban KTXH tiếp tục giám sát các đơn vị chịu sự giám sát về thực hiện kiến nghị của Đoàn trong thời gian tới./.

Kim Tuyến