Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Văn bản trả kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 15-10-2021

Văn bản trả kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Trả lời cử tri Ngân hàng NN.pdf_20211123151042.pdf