Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Văn bản trả kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV của Bộ Y tế

Ngày 27-10-2021

Văn bản trả kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV của Bộ Y tế

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Trả lòi Bộ Y tế QH 1.pdf_20211123151413.pdf