Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Văn bản trả kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 26-10-2021

Văn bản trả kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. trả lòi của tri Bộ NN kỳ họp 1.pdf_20211123151254.pdf