Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức rà soát tiến độ chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)

Ngày 11-06-2022

 

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo kết quả điều hành hoạt động của Thường trực HĐND thành phố trong tháng 5/2022 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022. Ông Võ Quốc Thắng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố báo cáo kết quả tiến độ chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo lại kết quả tổng hợp và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 HĐND 3 cấp vừa qua.

Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy phát biểu kết luận tại phiên họp

Theo đó, trong tháng Thường trực HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố đúng chương trình đề ra; dự đối thoại 06 cuộc với các hộ dân ảnh hưởng dự án mở rộng quốc lộ 1A và dự án cầu Dân sinh Lái Hiếu - đường tỉnh 928B. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngã Bảy đạt kết quả cao. Đối với công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu đã tiến hành tổng hợp và có lại 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND thành phố ghi nhận và đang chỉ đạo giải quyết dứt điểm trước ngày tổ chức Kỳ họp giữa năm 2022. Về tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố, hiện nay UBND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND, các cơ quan tư pháp thành phố nay đã hoàn thành 15/23 báo cáo, 05/09 tờ trình dự thảo nghị quyết. Trong ngày 16, 17/6/2022 các Ban HĐND thành phố sẽ tiến hành thẩm tra các văn bản trình kỳ họp nhằm kịp thời phục vụ cho Kỳ họp thứ Năm được tổ chức vào ngày 28, 29/6/2022.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng qua và đồng tình với nhiệm vụ trong tháng tới của Thường trực HĐND thành phố. Qua đây, Thường trực HĐND đề nghị Thường trực UBND thành phố đôn đốc các ngành chưa gửi tờ trình và báo cáo gửi đúng tiến độ theo kế hoạch để kịp thời in văn kiện gửi cho đại biểu theo quy định; đồng thời, chỉ đạo rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Dương Văn Sơn ghi nhận các ý kiến của đại biểu tại phiên họp. Ông đề nghị, sau phiên họp, UBND thành phố có văn bản đôn đốc các ngành chưa hoàn thành báo cáo, tờ trình; rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của kế hoạch tổ chức kỳ họp, đảm bảo hoàn thành đúng theo các mốc thời gian quy định, qua đó tham mưu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố khóa XII./.

Nguyễn Hoài Thanh