Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thông tin kết quả kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 01-11-2021

Thông tin kết quả kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

Stt

Nội dung văn bản

Tải về

Ghi chú

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 Tải về  

1

Báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của huyện Châu Thành A

Tải về

2

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Cty Cổ phần cấp nước và VSMT Nông thôn tỉnh

Tải về

3

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Giao thông Vận tải

Tải về

4

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Công Thương

Tải về

5

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (1185/SVHTTDL-QLVHTT)

Tải về

6

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (1223/SVHTTDL-QLVHTT)

Tải về

7

Báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của thành phố Ngã Bảy

Tải về

8

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Nội vụ

Tải về

9

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tải về

10

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Xây dựng

Tải về

11

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ban Dân tộc

Tải về

12

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

Tải về

13

Báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của huyện Long Mỹ

Tải về

14

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

15

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về

16

Công văn về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của thị xã Long Mỹ (3727/UBND-NCTH)

Tải về

17

Báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của thành phố Vị Thanh

Tải về

18

Báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của huyện Phụng Hiệp

Tải về

19

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Công an tỉnh

Tải về

20

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh

Tải về

21

Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tải về

22

Công văn về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của thị xã Long Mỹ (3233/UBND)

Tải về

23

Báo cáo về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của huyện Vị Thủy

Tải về

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Trả lòi cử tri sau kỳ họp thư 2.rar_20211101155541.rar