Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy

Ngày 08-06-2022

Chiều ngày 06/6/2022 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, UBND huyện; thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; các đơn vị chịu sự giám sát; Thường trực UBND các xã, thị trấn. Bà Trần Ngọc Trang, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện, chủ tọa cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Trưởng Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo. Qua giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, ban ngành, trường học, UBND cấp xã trên địa bàn huyện cho thấy: vẫn còn một số đơn vị công tác triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công chưa sâu rộng; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về quản lý, sử dụng tài sản công còn nhiều hạn chế, nhất là đội ngũ quản lý trực tiếp tài sản của đơn vị; các tài sản thuộc kết cấu hạ tầng tại các xã đang quản lý, khai thác và sử dụng (như: Cầu, lộ, cống hở, chợ, nhà văn hóa ấp…) nhưng chưa đưa vào sổ sách quản lý, do đơn vị không tiếp cận được hồ sơ của công trình. Ngoài ra, chưa thực hiện tốt công tác đánh giá tài sản hàng năm; công tác quản lý sử dụng và thanh lý tài sản, thiết bị còn nhiều hạn chế: sổ sách quản lý tài sản, thiết bị rất nhiều, nhưng thực tế các tài sản, thiết bị đã hết hạn sử dụng và đã hư hỏng không sử dụng được, không thực hiện công tác thanh lý tài sản, thiết bị (do chưa nắm rõ quy trình thanh lý tài sản).

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo đã đề ra, Thường trực HĐND huyện đề nghị các kiến nghị trong báo cáo cần hệ thống lại, giao trách nhiệm khắc phục hạn chế sau giám sát cụ thể cho người đứng đầu đơn vị, không giao chung chung và quy định thời gian hoàn thành.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Trang đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cấp huyện và cấp xã về quản lý tài sản công, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tồn tại của các đơn vị, nhất là công tác thanh lý tài sản công, đồng thời hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định. Các ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị, nhất là đội ngũ quản lý trực tiếp tài sản của đơn vị./.

Phương Anh