Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 07-03-2022

Sáng ngày 07/3/2022, tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3/2021. Tham dự phiên họp có ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Mã Thị Tươi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phiên họp đã đánh giá lại kết quả hoạt động tháng 02 và đề ra nhiệm vụ cho tháng 3. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện chủ động bám sát chương trình đã đề ra, ban hành kế hoạch và các văn bản đúng theo quy định; cùng cấp ủy cấp mình tham gia tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022; chỉ đạo, điều hòa tốt các hoạt động các Ban HĐND; kiểm tra và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp UBND cùng cấp, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp, qua đó, giúp UBND cùng cấp thuận lợi trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND. Văn phòng đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH và các Ban HĐND phù hợp trong tình hình dịch bệnh, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần, tổng kết hoạt động thi đua năm 2021 và phát động thi đua trong hoạt động HĐND 2022 .

Cũng tại phiên họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định những nội dung quan trọng cấp bách, tạo cơ  sở pháp lý để điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Kết thúc phiên họp, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiện họp, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết phát sinh; Văn phòng đã chủ động trong công tác tham mưu. Đồng thời, thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), ông cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát kỹ lại những nội dung trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; dự kiến kỳ họp chuyên đề sẽ tổ chức vào ngày 12/4/2022./.

Vĩnh Bình