Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy

Ngày 13-06-2022

Trong 02 ngày 09 và 10/6/2022, các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện (Kỳ họp giữa năm 2022) Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự các buổi thẩm tra có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN huyện; thành viên các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện.

Theo đó, hai Ban của HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra 28 báo cáo, tờ trình và một số văn bản liên quan sẽ trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể: Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra 02 báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; việc thực hiện ngân sách nhà nước và 05 dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và bổ sung kinh phí cho các ngành, các xã, thị trấn năm 2022; điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022. Ban Pháp chế thẩm tra 08 báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch quốc phòng - an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và kết quả hoạt động của ngành tư pháp huyện 6 tháng đầu năm.

Quang cảnh họp thẩm tra

Trên cơ sở thẩm tra, xem xét lại toàn bộ các báo cáo, tờ trình, về cơ bản thành viên các Ban đều nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐND, UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự. Đối với các dự thảo nghị quyết, hành viên các HĐND thống nhất với sự cần thiết, để ban hành nghị quyết đó là kịp thời thực hiện các quy định của Chính phủ trên địa bàn huyện và đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng - an ninh, về cơ sở pháp lý, dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định lại các dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng thể thức theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định của Chính phủ về Công tác văn thư. Đồng thời, rà sót, điều chỉnh lại phần số liệu cho chính xác và thống nhất. Đối với các báo cáo, UBND huyện, các cơ quan tư pháp cấp huyện cần đánh sâu hơn nữa, nêu ra được yếu tố khách quan, chủ quan nhằm đề ra phương phướng khắc phục hạn chế, tồn tại sát với thực tế. Các Ban HĐND huyện cũng yêu cầu UBND huyện và các ngành có liên quan sớm bổ sung, hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện đúng tiến độ thời gian đề ra./.

                           Phương Anh