Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu tuyên truyền 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày 25-01-2021

Tài liệu tuyên truyền 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam