Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ phiên họp thường trực tháng 11/2021 (ngày 09/11/2021)

Ngày 08-11-2021

Tài liệu phục vụ phiên họp thường trực tháng 11/2021

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu họp thường trực tháng 11.rar_20211108160931.rar