Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ phiên họp thường trực tháng 01/2021 (ngày 11/01/2021)

Ngày 08-01-2021

Tài liệu phục vụ phiên họp thường trực tháng 01/2021 (lần 01)

Còn tiếp, đang cập nhật......