Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ phiên họp Thường trực tháng 8/2020

Ngày 04-08-2020

Tài liệu phục vụ phiên họp Thường trực tháng 8/2020 (thời gian họp 13h30 ngày 05/8/2020)