Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Văn hóa - Xã hội trình tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh

Ngày 29-06-2021

Tài liệu phục vụ họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh