Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh (Ngày 20/10/2021)

Ngày 19-10-2021

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Họp thẩm tra Ban KTNS - KH 4.zip_20211019103144.zip