Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 20-08-2021

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu họp thẩm tra Ban KTNS -KH 3.rar_20210820202748.rar