Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ I (ngày 27/8/021)

Ngày 24-08-2021

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ I (ngày 27/8/021)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu Hội nghị giao ban.rar_20210824100322.rar