Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Về kết quả giám sát về công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 49/NQ-HĐND 09/12/2022

Ngày 19-12-2022

    

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 49.pdf_20221219203850.pdf