Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nâng cao kỹ năng và tham mưu, phục vụ trong hoạt động Hội đồng nhân dân

Ngày 09-12-2021

Sáng ngày 12/12/2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã tổ chức lớp Hội thảo bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (chuyên trách), và cán bộ, công chức phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tham dự Hội thảo có đồng chí Đặng Cao Trí - Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và có 165 học viên là các đồng chí lãnh đạo, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường tực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện và Phó Chủ tịch HĐND, công chức Văn phòng thống kế của 75 xã, phường, thị trấn thông qua hình thức trực tuyến (hình thức Zoom) tại 8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.