Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 04-03-2021

           Vừa qua, ngày 03/3/2021, tại Phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang.,Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị gồm có Thường trực, các Ban, lãnh đạo Văn phòng cùng CBCC và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh. Bà Trần Hùng Dạ Lan – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

           

Bà Trần Hùng Dạ Lan – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu phát biểu tại hội nghị

            Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nằm trong bước thứ 2 theo trong quy trình 3 bước của Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

            Thực hiện quy định nêu trên, trước đó Chi ủy Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh  đã họp, thống nhất 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Ông Trương Thanh Bình, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Trung Chánh, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Phan Thanh Ful, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Bảo Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Văn Nhiều, chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Hồng Quân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;  Bà Nguyễn Thị Tiếm, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Đặng Cao Trí, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Huỳnh Hùng Vương, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao về việc giới thiệu 11 đồng chí đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tại hội nghị 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 11 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguyễn Bảo