Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X thành công tốt đẹp

Ngày 12-04-2022

Sáng ngày 12/4/2024, Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc trọng thể tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Dự kỳ họp có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí và 45/50 đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập về dự.

Quang cảnh kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021

Theo chương trình kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, do được điều động công tác đến nơi khác; miễn nhiệm và bầu bổ sung chứ vụ thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận và thông qua 08 nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế, ngân sách, giáo dục và quyết định một số chính sách chuyên đề của tỉnh để tạo điều kiện cho UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp chuyên đề, chỉ diễn ra 01 buổi và phải quyết định nhiều nội dung quan trọng. Do đó, ông đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các nội dung được trình tại kỳ họp. Đồng thời thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dụng cụ thể, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, hạn chế. Trong quá trình thảo luận, đại biểu cần bám sát các quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực, thảo luận thấu đáo các vấn đề mà thực tiễn đặt ra, dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới để đề xuất giải pháp định hướng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Với tinh thần đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét và thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tiến Châu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và bà Thái Thu Xương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 2026 đối với ông Huỳnh Chiến Công và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 2026 đối với ông Phạm Văn Thân, tỷ lệ phiếu đạt 93,7%.