Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27-06-2022

Trong hai ngày 23 - 24/6/2022, tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp; ông Nguyễn Hồng Đức, Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phụng Hiệp; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 26/35 đại biểu HĐND huyện được triệu tập về dự.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Bảy và ông Phạm Minh Phục. Bên cạnh đó, kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 06 nghị quyết về: phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phụng Hiệp; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách địa phương; Chương trình giám sát của HĐND huyện Phụng Hiệp năm 2023, với tỷ lệ thống nhất cao.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Nguyễn Hồng Đức, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, trong đó cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Sau gần hai ngày làm việc, Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện Phụng Hiệp khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc tốt đẹp./.

                                                                                            Trương Thúy Kiều