Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 25-01-2022

Ngày 25/1/2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng và Chi ủy các Chi bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại hội nghị

Trong năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đảng bộ Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tiếp tục được quan tâm đổi mới, tổ chức học tập, quán triệt nội dung, tinh thần các nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, … Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các buổi giao ban, hội nghị, sinh hoạt chính trị, tư tưởng phù hợp, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị và giữ ổn định tư tưởng đảng viên trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đảng bộ tiếp tục thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy. Luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “ một số vấn đề sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong các loại hình chi bộ”, Quy định số 1968-QĐ/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy về “ Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ”. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Đảng ủy Văn phòng quan tâm và thực hiện đúng quy định. Ngoài thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Đảng ủy còn thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin về tư tưởng chính trị của từng đảng viên. Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm, việc phòng chống lãng phí, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Kết quả kiểm tra, giám sát các đảng viên thực hiện tốt các nội dung theo quy định, không phát hiện trường hợp vi phạm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ đôi lúc còn chậm so với thời gian quy định nguyên nhân là do Đảng bộ mới thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang và Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, các đồng chí trong Ban Chấp hành mới nên chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân đánh giá cao những kết quả tập thể Đảng bộ Văn phòng đã đạt được; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2021.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tốt trên các mặt công tác được giao trong năm 2021.

Nguyễn Bảo