Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07-04-2022

Chiều ngày 07/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Đoàn Quốc Thật, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố và Thường trực HĐND 9 xã, phường thành phố Vị Thanh.