Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 03-01-2021

Chiều ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Trương Thanh Bình - Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Ban Pháp chế, phụ trách hoạt động Văn phòng HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Quân – Bí thư Chi bộ - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; ông Giang Tín Phú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang cùng tất cả cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan tham dự.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Bí thư Chi bộ - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Chủ tọa thông qua các báo cáo về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020; Kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng HĐND tỉnh; Quy định thu chi và quản lý tài chính của Công đoàn cơ sở; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng lương trước hạn của Văn phòng HĐND tỉnh;… Trong năm qua, Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 đề ra với những thành tích nổi bật như: 100% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; 100% cán bộ, công chức và người lao động học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục quan tâm, chăm lo kịp thời đến đời sống, sức khỏe của công đoàn viên;… Bộ máy Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang tiếp tục hoạt động ổn định, nề nếp, các hoạt động Văn phòng và Công đoàn đều được công khai, dân chủ, quy tập được đông đảo công đoàn viên tham gia các hoạt động cơ quan, Công đoàn tổ chức,…

Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động xoay quanh các báo cáo, dự thảo nghị quyết, quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng và Công đoàn cơ sở; Quy chế nâng lương trước hạn của Văn phòng HĐND tỉnh;… ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Trương Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế, phụ trách hoạt động HĐND tỉnh. Thay mặt Chủ tọa Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quân tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của ông Trương Thanh Bình. Qua đó, ông mong rằng tất cả cán bộ, công chức và người lao động không ngừng phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung tay xây dựng cơ quan góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

-Huỳnh Lê-