Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Giám sát việc triển khai Nghị quyết kinh tế - xã hội, việc phân bổ ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2022

Ngày 14-03-2022

Từ ngày 07/3 đến ngày 14/3/2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh tiến hành giám sát việc triển khai Nghị quyết kinh tế - xã hội, việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2022 đối với các đơn vị phường, xã và các ngành chức năng thành phố có liên quan. Ông Nguyễn Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại các đơn vị phường, xã nhận thấy, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân các phường, xã đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, việc phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Nhìn chung, các phường, xã ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân về trình tự, thủ tục đúng quy định; từ đó đảm bảo tính pháp lý của văn bản hành chính, tuy có một số sai sót nhưng chưa có Nghị quyết hay Quyết định nào trái với Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Các phường, xã phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, kinh phí hoạt động cho các ban, ngành, đoàn thể, ấp, khu vực dân chủ, khách quan, đảm bảo kinh phí hoạt động.

Về công tác chuẩn bị quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021, các đơn vị đã có bước chuẩn bị đối chiếu số liệu thu, chi với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Ủy ban nhân dân các phường, xã chuẩn bị các thủ tục về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 của đơn vị mình để trình tại kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân phường, xã; công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của đơn vị và niêm yết công khai theo đúng quy định.

Qua đợt giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kinh tế - xã hội, việc phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022, Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, bất cập của các đơn vị phản ánh; qua đó đề nghị các đơn vị phường, xã cần hoàn thiện các vấn đề còn sai sót theo góp ý của Đoàn giám sát. Việc ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường, xã cho các ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện nghiêm túc theo Luật định, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản có liên quan, bám sát số liệu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đồng thời, Đoàn giám sát đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các phường, xã nhất là về công tác chi và lập chứng từ thanh, quyết toán, niêm yết công khai các mẫu biểu theo đúng quy định./.

HĐND thành phố Vị Thanh