Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Danh sách tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại ngày 22/7 đến 08/9/2020

Ngày 08-09-2020

STT

Ngày nhận

Họ và tên

Địa chỉ

Trình tự đã được GQ

Nội dung

Hướng xử lý

Kết quả GQ

01

30/7/2020

Trần Thanh Long

P-5- TP Vị Thanh

Chưa cơ quan nào thụ lý

Khiếu nại việc đất cặp ranh cho thuê nhưng lâu năm không sử dụng, làm ô nhiễm vệ sinh, cảnh quan môi trường…

Giải thích: Hiện đơn gửi 5 cơ quan, gửi đúng cơ quan thẩm quyền UBND tỉnh, chờ kết quả giải quyết.

Lưu HS

Bưu điện

02

30/7/2020

Phạm Hoàng Ngoan

TT Một Ngàn- Châu Thành A

Chưa cơ quan nào thụ lý

Yêu cầu GQ cho gia đình bà 01 nền TĐC phụ (cha bà ông Phạm Văn Hoàng là hộ chính, người bị thu hồi đất).

Hướng dẫn đơn

Bưu điện

CT.HĐND

03

03/8/2020

Nguyễn Thị Lệ

Hỏa Lựu- TP Vị Thanh

UBND TP Vị Thanh

Khiếu nại QĐ số 2909/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND TP Vị Thanh v/v GQ khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Thị Lệ.

Hướng dẫn đơn

Bưu điện

04

03/8/2020

Lương Văn Năm

P 7- TP Vị Thanh

UBND TP Vị Thanh

Khiếu nại QĐ số 2742/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND TP Vị Thanh v/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 QĐ số 2908/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của CT.UBND-TP Vị Thanh v/v GQ khiếu nại của ông Lương Văn Năm.

Hướng dẫn đơn

Bưu điện

05

4/8/2020

Nguyễn Văn Quốc

Võ Thị Dung

Đông Thạnh- Châu Thành

TAND tỉnh Hậu Giang

Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá TS QSDĐ ngày 25/10/2000 của TT dịch vụ bán đấu giá T/s tỉnh Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Huy là người mua trúng TS bán đấu giá.

Hướng dẫn gửi đơn đến TAND huyện Châu Thành

Trực tiếp HĐND

06

10/8/2020

Đặng Hữu Nhân

P 4- TP Vị Thanh

Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Yêu cầu xin mua lại phần đất có DT 136m, theo giá Ngân hàng NN định giá, T/s này đã được đưa ra bán đấu giá, có người mua trúng T/s bán đấu giá

Đơn đã được Cục THA tỉnh GQ xong 2016, Chi cục THA TP Vị Thanh đã có văn bản đề nghi Tòa  án xem xét hủy Biên bản bán đấu giá T/s,

Lưu HS

Bưu điện

07

17/8/2020

Ngô Văn Minh

Tạm trú ấp 4 Vị Tân

CA tỉnh Hậu Giang

Khiếu nại QĐ số 05/QĐ-CQCSĐT ngày 16/9/2020 V/v tạm đình chỉ việc GQ nguồn tin về tội phạm, (Trần Anh Trường + tố giác tội phạm Trần Công Lý)

Hướng dẫn gửi đơn Giám đốc CA tỉnh HG

Tiếp công dân định kỳ

08

26/8/2020

Hà Thị Xuân Anh

Vĩnh Thuận Đông- Long Mỹ

UBND tỉnh Hậu Giang

Tố cáo CT.UBND xã Vĩnh Thuận Đông chỉ đạo cho CA xã bắt người trái pháp luật…

Hướng dẫn điện thoại viết đơn riêng từng vụ việc và gửi đơn đến từng cơ quan thẩm quyền xem xét.

Lưu HS

Bưu điện

09

28/8/2020

Lưu Văn Kết

Xã Vị Thanh- Vị Thủy

UBND huyện Long Mỹ đang thụ lý

Yêu cầu GQ bồi thường tiền đất và  cấp 01 nền TĐC do XD Trường THCS xã Vị Thanh đã 18 năm qua chưa được GQ.

Chuyển CT. UBND huyện Vị Thủy

Bưu điện

10

31/8/2020

Nguyễn Văn Nhờ

Nguyễn Văn Hiệp

Vĩnh Thuận Đông- Long Mỹ

Chi cục THADS huyện Long Mỹ

Tố cáo Lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Long Mỹ trong quá trình thi hành nhiệm vụ đã xảy ra nhiều sai xót, sai phạm dẫn đến thiệt hại đến quyền lợi và TS của gia đình và buộc phải bồi thường số tiền 1.003.430.000 đồng.

Hướng dẫn trả lời đơn

Bưu điện

11

01/9/2020

Lưu Văn Hai

Vị Bình- Vị Thủy

UBND xã Vị Bình

Yêu cầu ông Lê Văn Vương bồi thường tiền do phun thuốc diệt cỏ làm chết lúa trên phần đất đang tranh chấp, (TAND huyện đang thụ lý).

Liên hề đến CT.UBND xã Vị Bình được biết, hiện nay ấp đã hòa giải xong, cố gắng duy trì đãm bảo về ANTT, chờ kết quả GQ của TAND huyện việc T/c ranh đất.

Bưu điện

12

8/9/20250

Lê Văn Du

KV4-P3- TP Vị Thanh

UBND thành phố Vị Thanh

Yêu cầu HĐND tỉnh tiếp nhận ý kiến và phản ánh đến UBND tỉnh việc cung cấp văn bản không có dấu mọc đỏ (photo) việc trả lời kết quả GQ khiếu nại của ông Lê Văn Du vào năm 2018.

Hướng dẫn liên hệ đến UBND tỉnh

Trực tiếp HĐND