Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Danh sách tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại ngày 12/5 đến 22/7/2020

Ngày 29-07-2020

01

28/5/2020

Mai Thị Kết

Gò Vấp- TP Hồ Chí Minh

Chi cục THADS huyện Long Mỹ

Khiếu nại việc Chi cục trưởng và chấp hành viên Lâm Quang Linh Chi cục THADS huyện Long Mỹ không thi hành dứt điểm Bản án số 116/2018/DS-ST ngày 15/10/2018 của TAND huyện Long Mỹ về việc tranh chấp quyền đòi lại tài sản đối với bà Hồ Thị Đặng và ông Phan Văn Tổng, với số tiền 260.000.000 đồng…

Chuyển Chi cục trưởng THADS huyện Long Mỹ

Bưu điện

CT.HĐND

02

5/6/2020

Võ Văn Đoàn

Lê Thị Ba

TT Một Ngàn- Châu Thành A

UBND huyện Châu Thành A

Yêu cầu GQ 01 suất TĐC cho hộ chính và 03 suất TĐC cho hộ phụ cho gia đình ông Võ Văn Đoàn.

Trả lại đơn

Bưu điện

CT.HĐND

03

8/6/2020

24 hộ dân

Đường 3/2-QLộ Phụng Hiệp, TP Ngã Bảy

Chưa cơ quan nào thụ lý

Yêu cầu được đầu tư lưới điện quốc gia cho 24 hộ dân đường 3/2 , QLộ Phụng hiệp sử dụng.

Chuyển Điện lực TP Ngã Bảy.

Bưu điện

04

9/6/2020

Trần Văn Ký

Trần Thị Mai

Thạnh Hòa- Phụng Hiệp

UBND huyện Phụng Hiệp

Khiếu nại Công văn số 374/UBND-TCD ngày 14/6/2017 của UBND huyện Phụng Hiệp

Chuyển đơn UBND huyện Phụng Hiệp.

Trực tiếp

HĐND

05

10/6/2020

Lương Minh Khánh

P Trà Lòng –TX Long Mỹ

UBND TX Long Mỹ

Khiếu nại QĐ số 1434/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND thị xã Long Mỹ  v/v GQ thôi việc đối  với  ông Lương Minh Khánh.

UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn đơn

Lưu HS

  Bưu điện

06

10/6/2020

Hồ Kim Chơn

P Trà Lòng –TX Long Mỹ

UBND TX Long Mỹ

Khiếu nại việc điều động. bố trí và buộc thôi việc CBCC phường Trà Lòng, cụ thể là QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND thị xã Long Mỹ  v/v GQ thôi việc đối với  ông Hồ Kim Chơn.

UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn đơn

Lưu HS

Bưu điện

07

15/6/2020

Nguyễn Khiết Thanh

Xã Phụng Hiệp- Phụng Hiệp

CAND huyện Phụng Hiệp

Yêu cầu ông Nguyễn Vũ Bảo phải trả số tiền vay mượn 160 triệu đồng.

Hướng dẫn đơn

Bưu điện

CT.HĐND

08

16/6/2020

Nguyễn Thanh Hùng

Vị Bình- Vị Thủy

THADS huyện Vị Thủy

Khiếu nại việc THADS huyện Vị Thủy kê biên T/s QSDĐ  đưa ra bán đấu giá, (Trong đó có T/s riêng trước thời kỳ hôn nhân)

Chờ kết quả xét xử của TAND huyện về T/s chung

Bưu điện

09

29/6/2020

Hồ Thị Diệp

TT Cây Dương- Phụng Hiệp

UBND huyện Phụng Hiệp

Yêu cầu xem xét lại việc chồng bà là ông Ngô Hoàng Hiếu, công chức VP TK.UBND thị trấn Cây Dương,ngày 01/4/2020 UBND thị trấn Cây Dương đã vận động cho chồng bà nghỉ việc.

Hướng dẫn và trả lại đơn

Bưu điện

10

02/7/2020

Lê Ngọc Lành

P Thuận An-TX Long Mỹ

TAND TX Long Mỹ

Khiếu nại Bản án số 209/2019/DS-ST ngày 21/11/2019 của TAND TX Long Mỹ về T/c QSDĐ

Giải thích: Gia đình đã có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh,  ngày 6/7/2020 TAND tỉnh đưa ra xét xử.

Lưu HS

Bưu điện

11

17/7/2020

Nguyễn Văn Bảnh

Xà Phiên- Long Mỹ

TAND tỉnh Hậu Giang

Khiếu nại Bản án số 171/2018/DS-PT ngày 30/11/2018 của TAND tỉnh HG V/v tranh chấp QSDĐ

Đơn gửi 4 cơ quan, đ/s đã có đơn xin kháng nghị GĐT, chờ kết quả GQ của GĐT

Lưu HS

Bưu điện

12

22/7/2020

Võ Văn Mong

Phú Tân- Châu Thành

TAND tỉnh Hậu Giang

Yêu cầu THADS huyện Phụng Hiệp sớm thi hành án dứt điểm số tiền bồi thường hợp đồng theo Bản án số 153-154/2019/DS-PT ngày 24/10/2019 của TAND tỉnh HG V/v T/c hợp đồng hợp tác trồng cam.

Bưu điện