Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc trả lời đơn của Võ Thị Lệ Hằng

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc trả lời đơn của Võ Thị Lệ Hằng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1Trả lời bà Hằng QH.pdf_20211117161621.pdf