Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc trả lại đơn của bà Lâm Thị Mai

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc trả lại đơn của bà Lâm Thị Mai

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4Trả lại đơn Mai QH.pdf_20211117162108.pdf