Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc hướng dẫn đơn của ông Hồ Chí Vọng

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc hướng dẫn đơn  của ông Hồ Chí Vọng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 3Hướng dẫn đơn Vọng QH.pdf_20211117161947.pdf