Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Giang

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2Chuyển đơn GIANG -QH tháng 10.pdf_20211117161722.pdf