Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc chuyển đơn của bà Lê Thị Quê

Ngày 16-12-2021

Công văn về việc chuyển đơn  của bà Lê Thị Quê