Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - Lê Tiến Châu gửi thư nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5.

Ngày 27-04-2021

Nội dung thư