Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 17-11-2021

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội và Chương trình công tác năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Công tác đóng góp dự thảo Luật, Nghị quyết

Về lấy ý kiến đóng góp luật tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) để thông qua tại kỳ họp thứ Mười Một, Quốc hội khóa XIV.

2. Công tác giám sát

Đoàn ĐBQH xây dựng báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát năm 2020; đề xuất nội dung để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong năm 2022 gửi về Văn phòng Quốc hội theo thời gian quy định.

3. Công tác dân nguyện

a) Về hoạt động tiếp công dân và giám sát việc xử lý đơn thư

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ (mỗi tháng 01 lần) tại trụ sở Đoàn để các vị ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời cử công chức tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp đã tiếp 02 lượt công dân tại Trụ sở Đoàn ĐBQH; nhận 32 đơn, thư của công dân (qua đường bưu điện). Kết quả xử lý: đã giải thích, hướng dẫn, xử lý 18 đơn, thư; lưu 20 đơn, thư do trùng lắp hoặc đã có kết quả giải quyết của cơ quan theo thẩm quyền (trong đó có 11 đơn thư chuyển từ cuối năm 2020 sang); số đơn, thư còn lại đang xem xét xử lý theo quy định.

b) Về hoạt động tiếp xúc cử tri

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh. Đặc biệt phối hợp các ngành chức năng, tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tham dự 16 cuộc Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 08 đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

c) Về giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được tổng số 10 văn bản của các Bộ, ngành Trung ương [1] (đính kèm phụ lục). Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thông tin công khai rộng rãi tại các điểm khu dân cư; phối hợp với Báo Hậu Giang đăng nội dung văn bản tại chuyên mục “Đoàn ĐBQH trả lời kiến nghị cử tri”; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phát sóng trên chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”.

Nhìn chung các nội dung trả lời của Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương đã tập trung giải quyết từng ý kiến, kiến nghị của cử tri, đúng với nội dung, sát với những vấn đề mà cử tri quan tâm.

4. Các hoạt động khác

a) Hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp Quốc hội

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, với nhiều nội dung rất quan trọng trong công tác đóng góp ý kiến, hoàn thiện các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước,… Đặc biệt kỳ họp này, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm và bầu một số chức danh lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các thành viên Chính phủ,…

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội chấp hành tốt Nội quy kỳ họp và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia đầy đủ các hoạt động tại kỳ họp. Từng đại biểu Quốc hội trong Đoàn đều tập trung nghiên cứu; dân chủ, khách quan, trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định vấn đề nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội; tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện chính kiến của mình, góp phần hoàn chỉnh các báo cáo, Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp. Bên cạnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia các buổi làm việc với các Ủy ban của Quốc hội như: Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

b) Hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH

Luôn giữ mối liên hệ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban ngành Trung ương để tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp tốt với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, công tác giám sát và triển khai thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021), gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết và các hoạt động khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành tổ chức; tham dự các sự kiện, các hoạt động lễ, kỷ niệm do địa phương tổ chức. Đặc biệt là tham gia các hoạt động của Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang, Kênh truyền hình Quốc hội để kịp thời phản ánh nội dung các kỳ họp, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang và thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan Trung ương và địa phương đến cử tri trong tỉnh.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội đến thăm, chúc Tết và tặng 30 phần quà các vị đại biểu Quốc hội; gia đình các vị đại biểu Quốc hội đang công tác, sinh sống tại thành phố Cần Thơ và Hậu Giang, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH đã nghỉ hưu với tổng trị giá 45.000.000 đồng.

Về công tác an sinh xã hội, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tặng 1.000 phần quà của Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup (trị giá 600.000.000 đồng) cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH còn tặng 100 phần quà (do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang tài trợ) cho người lao động, cán bộ bán chuyên trách gặp khó khăn tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh với tổng trị giá 50.000.000 đồng [2].

5. Chỉ đạo hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Chỉ đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ kịp thời việc tổ chức lấy ý kiến các dự thảo luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đăc biệt là việc tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham mưu phục vụ cho lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp công dân đúng theo Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đảm trực tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở của Đoàn ĐBQH và trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Ngay từ đầu năm, chỉ đạo Văn phòng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và gắn tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đồng thời phát động kế hoạch và đăng ký thi đua năm 2021 của cá nhân và tập thể cơ quan với Cụm, Khối thi đua theo quy định; chỉ đạo triển khai nhu cầu đăng ký đào tạo năm 2021, báo cáo về Văn phòng Quốc hội phê duyệt theo quy định. Hoàn thiện phiếu bổ sung lý lịch của công chức và người lao động năm 2020 gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội và rà soát bổ sung các hồ sơ công chức để Văn phòng Quốc hội tiến hành thực hiện bàn giao công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh Hậu Giang theo quy định.

Công tác hành chính, tổng hợp được triển khai thực hiện đạt kết quả trong tham mưu, phục vụ như: gắn kết và điều phối hoạt động của Văn phòng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội; tổng hợp, báo cáo mọi mặt hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện tốt công tác hành chính và văn thư - lưu trữ; đảm bảo nền nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Văn phòng. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách lề lối làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công luôn được đơn vị thực hiện tốt, đúng quy định; thực hiện việc thanh lý tài sản cố định bị hư hỏng, không còn khắc phục sửa chữa được theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng bằng việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

Tham mưu cho Trưởng Đoàn ĐBQH về Đề án tổ chức, nhân sự trong việc sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang theo tinh thần Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang.

6 . Đánh giá chung

a) Ưu điểm

 Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra; các vị đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người Đại biểu Nhân dân, góp phần vào sự thành công của Quốc hội, hoàn thành trọng trách được Nhân dân giao phó, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí trong các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

 Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân là công việc thường xuyên luôn được lãnh đạo Đoàn quan tâm, xem xét giải quyết và chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội bám sát chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH và chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết công việc kịp thời, từng bước nâng cao chất lượng; đội ngũ công chức và người lao động luôn có ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Hạn chế

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nên việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với các dự thảo luật, hội nghị tiếp xúc cử tri chủ yếu bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến (không tổ chức hội nghị tập trung).

 Việc xử lý đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân đôi lúc chưa được kịp thời, đơn của công dân ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao. Đa phần đơn (có nội dung trùng lặp, gửi nhiều nơi, nhiều lần) đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hoặc đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng công dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Đoàn ĐBQH nên phải được phân loại, xử lý gây tốn kém thời gian.

Một vài công chức Văn phòng thiếu an tâm công tác do tác động ảnh hưởng chuẩn bị sắp xếp, tách nhập bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND sắp tới (ảnh hưởng đến chế độ, chính sách về thu nhập tăng thêm và thực hiện khoán chi sẻ giảm).

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Căn cứ chương trình hoạt động năm của Quốc hội, chỉ đạo của Tỉnh ủy và của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trên cơ sở thực tế ở địa phương, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

1. Về công tác đóng góp xây dựng Luật, Nghị quyết

Phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham dự các Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật theo chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo Luật, Nghị quyết gửi về Văn phòng Quốc hội đảm bảo theo quy định.

2. Về hoạt động giám sát

Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các vị ĐBQH tham gia các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội mà các địa biểu là thành viên.

Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại các kỳ họp Quốc hội; giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân.

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân tỉnh; tạo điều kiện cho các vị đại biểu Quốc hội cùng phối hợp tham gia giám sát các chuyên đề tại địa phương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Công tác dân nguyện

a) Về hoạt động tiếp công dân và giám sát việc xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri

Tổ chức và duy trì công tác tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Xây dựng kế hoạch để các vị đại biểu Quốc hội luân phiên tiếp công dân định kỳ theo quy định. Kịp thời xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến theo quy định.

Có kế hoạch tổ chức giám sát đối với một số vụ việc đã gửi đến các cơ quan thuộc thẩm quyền nhưng chưa có thông báo kết quả xử lý theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc chọn giám sát một số vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết phản ánh, kiến nghị đối với các Bộ, ngành, Trung ương và chính quyền địa phương.

b) Hoạt động tiếp xúc cử tri

Phối hợp Ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai, Quốc hội khóa XV theo địa bàn tiếp xúc cử tri chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng mà đại biểu quan tâm. Hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri phải bảo đảm phù hợp điều kiện phòng chống dịch bệnh an toàn.

Tổng hợp phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

4. Một số hoạt động khác

Tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách theo quy định.

Tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tham gia tập huấn kỹ năng ĐBQH (khóa mới); tham dự Hội nghị đại biểu chuyên trách, Hội nghị chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; Đoàn khảo sát, giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, tham dự các hội nghị do địa phương tổ chức.

Giữ mối liên hệ chặt chẽ trong công tác với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông,… nhằm bảo đảm thực hiện tốt các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội.

Phối hợp với Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sớm ổn định, chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2021, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc chung.

Chỉ đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ kịp thời việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các dự thảo luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn giám sát và tổng hợp báo cáo sau giám sát theo quy định; tổng hợp, báo cáo các hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; đảm bảo phương tiện phục vụ hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; chuẩn bị các điều kiện và cử công chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Thực hiện tốt quy trình tiếp nhận văn bản đến, tham mưu ban hành văn bản đi kịp thời; bảo quản tài liệu, thông tin đúng quy định; đảm bảo trực bảo vệ cơ quan 24/24, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang./. 

 

[1] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

[2] Tổng cộng: 1.130 phần quà, tổng giá trị là 695.000.000 đồng. (Trong đó, 600.000.000 đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Vingroup).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc kem theo BC 6 thang đau nam 2021.Doan DBQH.docx_20211117092825.docx