Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố

Ngày 17-06-2022

Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2022, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Vị Thanh đã tiến hành giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. Tham gia với đoàn có ông Nguyễn Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các ngành chức năng có liên quan. Ông Huỳnh Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong 02 năm 2020 và 2021, thành phố Vị Thanh đã chỉ đạo các các cấp, các ngành chuyên môn, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính. Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố là 9.447 vụ, đã xử phạt 9.229 vụ, gồm 10.136 đối tượng. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10.102 quyết định, trong đó: tổng số quyết định đã thi hành là 9.226 quyết định, chưa thi hành là 876 quyết định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của cấp xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một phần là do trình độ hiểu biết của một số người dân còn hạn chế, một số đối tượng không có tài sản cố định hoặc không có tài sản riêng nên khó khăn trong tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, quy định mức tiền xử phạt còn khá cao nên việc thi hành quyết định của người dân còn gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi và đề nghị các đơn vị có liên quan làm rõ hơn một số vấn đề trong công tác xử lý vi phạm hành chính, đánh giá mức độ, sức răn đe của các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm hiện nay như thế nào, còn bao nhiêu trường hợp chưa được thi hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Thống - Trưởng đoàn giám sát, cho rằng thành phố và phường, xã trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ để công tác xử phạt vi phạm hành chính ngày càng đi vào nề nếp. Đồng thời, Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính được tiếp cận, nắm bắt kịp thời những quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện công tác thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật nhằm hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình xử lý./.

HĐND thành phố Vị Thanh