Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp giữa năm 2022)

Ngày 09-06-2022

Ngày 07/6/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Việt Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Văn Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đại biểu là thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, một số phòng, ban, ngành có liên quan. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy - Trưởng ban Pháp chế - Chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi thẩm tra, đại biểu đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tư pháp huyện 6 tháng đầu năm.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tích cực, chủ động, tập chung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả thực hiện 16 chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện có 04 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 05 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 100%, 02 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 05 chỉ tiêu cuối năm đánh giá. Phấn đấu đến cuối năm đạt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổ chức tiếp công dân 79 cuộc, 94 lượt công dân đến liên hệ. Tiếp nhận 75 đơn, đã giải quyết 69 đơn, đạt 92%. Về hoạt động tư pháp,Tòa án nhân dân huyện thụ lý 760 vụ, việc, đã giải quyết 374 vụ, việc, đạt tỷ lệ 49,2%. Chi cục Thi hành án đã thi hành xong 376 việc, đạt tỷ lệ 40,60% với số tiền 15.355.160.000 đồng, đạt tỷ lệ 25,08%...

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu đã có nhiều đóng cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác quốc phòng, an ninh và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đối với báo cáo của các cơ quan tư pháp, đại biểu yêu cầu phân tích, làm rõ thêm kết quả thực hiện công tác ngành, so sánh các chỉ tiêu đạt được với chỉ tiêu tỉnh giao, đặc biệt cần phân tích, bổ sung, làm rõ hơn những hạn chế, khó khăn của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Việt đánh giá cao kết quả UBND huyện và các ngành đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu và giải trình của các đơn vị, Ban thống nhất thông qua các báo cáo trên. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện và các cơ quan tư pháp nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung những nội dung phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu tham dự, Ban sẽ hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trình HĐND huyện xem xét quyết định tại kỳ họp./.

Ban Pháp chế HĐND huyện Phụng Hiệp