Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh

Ngày 06-10-2022

Sáng ngày 04/10/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 11 năm 2022. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và ông Phạm Văn Liệt - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Ông Mai Văn Tình, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi thẩm tra kinh phí phát sinh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thông qua Tờ trình số 267/TTr-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phụng Hiệp về việc xin ý kiến thẩm tra kinh phí phát sinh năm 2022 (đợt 11) với tổng số tiền là 5.587.118.800 đồng (trong đó, nguồn kết dư ngân sách là 5.569.118.800 đồng; nguồn dự phòng ngân sách: 18.000.000 đồng).

Qua thẩm tra, thành viên Ban và đại biểu tham dự có nhiều ý kiến đóng góp và thống nhất nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị UBND huyện sớm cho chủ trương phân bổ kinh phí phát sinh để đảm bảo chính sách an sinh xã hội, sự nghiệp giáo dục, nâng lương thường xuyên và các hoạt động của đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Mai Văn Tình đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thẩm định kinh phí phát sinh của đơn vị kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo cân đối ngân sách huyện, nhằm góp phần tiết kiệm cho ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau buổi thẩm tra ông yêu cầu Ban hoàn thành báo cáo, trình Thường trực HĐND quyết định và giao kinh phí sớm cho đơn vị thực hiện./.

                                                                                  Trương Thúy Kiều