Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Ngày 15-09-2022

Chiều ngày 13/9/2022, ông Mai Văn Tình, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì cuộc họp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Phụng Hiệp. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thành viên Ban KTXH HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, các cơ quan có liên quan và đơn vị chịu sự giám sát.

 

Ông Mai Văn Tình, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận tại cuộc giám sát

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe đơn vị chịu sự giám sát, báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của huyện, theo đó: Trong năm 2021 Trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức đào tạo 12 lớp dạy nghề lao động nông thôn trên địa bàn huyện thuộc ngành nghề phi nông nghiệp cho 300 học viên là đối tượng người trong độ tuổi lao động, đạt 75% kế hoạch 2021 (gồm những ngành nghề phổ biến như: may công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, đan dây nhựa); số lượng học viên được giải quyết việc làm sau đào tạo chiếm từ 60-80%. Về hoạt động giáo dục thường xuyên, năm học 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX đã tuyển sinh trung học phổ thông được 5 lớp, có 126 học viên. Kết quả đào tạo, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97,62%, đáng ghi nhận là tỷ lệ dự thi Trung học phổ thông năm 2021- 2022 đạt 100%; công tác phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong việc hướng nghiệp, giới thiệu và tạo việc làm được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, mang lại nhiều kết quả.

Bên cạnh, những kết quả đạt được thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn nhất định; nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa đầy đủ, chưa thật sự xem trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thời gian mở lớp học thường rơi vào những tháng cuối năm nên việc vận động học viên ra lớp rất khó khăn; thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho phòng thực hành, thí nghiệm xuống cấp chưa được quan tâm nâng cấp, sửa chữa và đầu tư đúng mức,….

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Mai Văn Tình, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác phối hợp  với các ngành, các cấp nhằm thực hiện tốt việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; quan tâm công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, chủ động liên kết với các doanh nghiệp, công ty về nhu cầu tuyển dụng để có định hướng trong mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng ngành nghề của đơn vị sử dụng lao động; có giải pháp phát triển hiệu quả về công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trong thời gian tới./.

                                                                                  Trương Thúy Kiều