hdnd-thanh-pho-nga-bay - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

THÔNG BÁO

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

28-07-2022

Sáng ngày 25/7/2022, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm ông Nguyễn Huỳnh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thành ủy thành phố Ngã Bảy (Tổ trưởng); bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang cùng các Tổ đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND các xã, phường và 395 cử tri có buổi gặp gỡ, trao đổi tiếp xúc trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy giám sát công tác bảo vệ môi trường

14-07-2022

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (KT-XH HĐND) thành phố đã tiến hành giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Tham gia cùng Đoàn giám sát có bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị thành phố. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, Trưởng ban Ban KTXH HĐND thành phố làm trưởng đoàn.

Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

01-07-2022

Từ ngày 28 - 29/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy Khóa XII đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp giữa năm 2022). Tham dự có đại biểu HĐND tỉnh khóa X (đơn vị thành phố Ngã Bảy), Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố; các Ban HĐND thành phố, các phòng, ngành thành phố, các đoàn thể và hội đặc thù, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường; đại diện cử tri cùng 29/30 vị đại biểu HĐND thành phố được triệu tập về dự kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức rà soát tiến độ chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)

11-06-2022

Chiều ngày 09/6/2022, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức phiên họp Thường trực tháng 6/2022. Tham dự phiên họp có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan cùng Thường trực HĐND các xã, phường. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành việc tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022

01-06-2022

Trong 03 ngày, từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) 06 xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022. Thành phần gồm: Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố) có 05/05 vị; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại biểu HĐND thành phố 30/30 vị; các cơ quan, ban, ngành thành phố; các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND cùng các ngành xã, phường và 487 cử tri trên địa bàn đến dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy triển khai Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)

04-05-2022

Chiều ngày 04/5/2022, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức phiên họp Thường trực tháng 5/2022. Tham dự phiên họp có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan cùng Thường trực HĐND các xã, phường. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13-04-2022

Vừa qua, ngày 13/4/2022, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), lãnh đạo hai Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thường trực HĐND, UBMTTQVN, Trưởng ban các Ban HĐND xã, phường cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13-04-2022

Chiều ngày 13/4/2022, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), lãnh đạo hai Ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thường trực HĐND, UBMTTQVN, Trưởng ban các Ban HĐND xã, phường cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy họp phiên họp thường kỳ tháng 4

06-04-2022

Chiều ngày 06/4/2022, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức phiên họp Thường trực tháng 4/2022. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trị phiên họp. Tham dự có Thường trực: HĐND, UBND, Ban Thường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND các xã, phường.

Thành phố Ngã Bảy tổng kết phong trào thi đua hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022

26-01-2022

Sáng ngày 26/01/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố, Phòng Nội vụ và Thường trực HĐND các xã, phường; tập thể và cá nhân được khen thưởng cùng tham dự.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2021

07-01-2022

Sáng ngày 07/01/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Hậu Giang tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2021. Thành phần gồm: Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố) có 05/05 vị, trong đó có 04 vị dự tại điểm cầu trực tuyến tại tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN thành phố; các cơ quan, ban, ngành thành phố và 46 cử tri trên địa bàn đến dự.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021

10-11-2021

Sáng ngày 10/11/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Hậu Giang tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Khóa X. Thành phần gồm: Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố) có 05/05 vị, trong đó có 04 vị dự tại điểm cầu trực tuyến tại tỉnh; tại điểm cầu thành phố có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN thành phố; các cơ quan, ban, ngành thành phố và 48 cử tri trên địa bàn đến dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Tư

02-11-2021

Ngày 02/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức phiên họp Thường trực tháng 11/2021. Tham dự phiên họp có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan cùng Thường trực HĐND các xã, phường. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2021

08-10-2021

Sáng ngày 08/10/2021, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 10/2021 để sơ kết hoạt động HĐND huyện 9 tháng của năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự có Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND các xã, phường.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Ngã Bảy hoàn thành công tác giám sát chuyên đề về quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn

07-10-2021

Ngày 07/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy do bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát về quy định chính sách bảo trợ xã hội (BTXH) đối với đối tượng BTXH tại phường Lái Hiếu và phường Hiệp Lợi. Tham dự cùng với đoàn có bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban KTXH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Ban Pháp chế HĐND phố Ngã Bảy khảo sát đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện quy ước ở khu dân cư trên địa bàn thành phố

04-10-2021

Ngày 04/10/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã tiến hành khảo sát đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện quy ước ở khu dân cư. Tham dự Đoàn khảo sát có bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; thành viên Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Bà Trần Thị Hồng, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tiếp sức cho cán bộ trực tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20-09-2021

Ngày 20/9/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức mô hình làm bánh dân gian và trực tiếp đến tặng cho cán bộ trực tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đến dự và tham gia hỗ trợ có bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo Hội LHPN thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; Thường trực HĐND, Hội LHPN các xã, phường

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

13-09-2021

Ngày 13/9/2021, tại Nhà Văn hóa ấp Đông Bình, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy phối hợp với Thường trực HĐND xã Tân Thành tổ chức trao tặng 01 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn ấp Đông Bình và ấp Bảy thưa thuộc xã Tân Thành. Tham dự có bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Thường trực HĐND xã Tân Thành và 40 hộ dân trên địa bàn ấp Đông Bình và ấp Bảy Thưa.

Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức Kỳ họp thứ Ba Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

18-08-2021

Sáng ngày 18/8/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy khai mạc Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) Khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố và 30/30 vị đại biểu HĐND thành phố được triệu tập về dự kỳ họp.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

30-06-2021

Từ ngày 29 - 30/6/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp giữa năm 2021) Khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Khóa X đơn vị thành phố Ngã Bảy, Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố; các Ban HĐND thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường cùng 28/30 vị đại biểu HĐND thành phố được triệu tập về dự.

Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18-06-2021

Sáng ngày 18/6/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất Khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy); Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố; Thành viên UBND thành phố; đại biểu HĐND thành phố Khóa XI; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường và 29/30 vị đại biểu HĐND thành phố Khóa XII được triệu tập về dự Kỳ họp (Vắng 01 đại biểu do thực hiện cách ly tại nhà phòng chống dịch COVID-19)

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

10-06-2021

Chiều ngày 10/6/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch UBBC thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Võ Thành Chính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBBC, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng các Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc thuộc UBBC thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC các xã, phường.

Ngã Bảy triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

03-06-2021

Ngày 02/6/2021, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức họp phiên họp Thường trực triển khai Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, thủ trưởng các ngành thành phố có liên quan và đại diện Thường trực HĐND các xã, phường. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trị hội nghị.

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-05-2021

Từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 09. Đến dự hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố và 550 cử tri các xã, phường.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

13-05-2021

Sáng ngày 11/5/2021, theo chương trình được thông qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh lần thứ 21 (chuyên đề), thủ trưởng các sở, ngành có liên quan được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trình đã bày nội dung các tờ trình để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Quang cảnh tại kỳ họp Sau khi nghe thông qua các tờ trình, đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến, qua đó, có 02 đại biểu đã tham gia phát biểu, yêu cầu cơ quan tham mưu trình tờ trình giải trình những vấn đề còn chưa rõ. Sau khi được giải trình từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đại biểu đã đồng thuận cao và thống nhất biểu quyết thông qua 15 nghị quyết về chủ trương đầu tư 12 dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh và 03 nghị quyết thuộc lĩnh vực khác về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 lần 2; phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2019, cũng như bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trên đại bàn tỉnh năm 2021 lần 2. Theo đó, chủ trương đầu tư 12 dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh gồm: Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và Kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang; Cải tạo mở rộng đường tỉnh 925B, đoạn từ xã Vị thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây; Đường tỉnh 929, đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61; Đường tỉnh 927, đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình; Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; Đường tỉnh 927, đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy; di dời dân từ Khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; kè chống sạt lở Kênh xáng Xà No giai đoạn 3; hoàn chỉnh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh và Khu công nghiệp Sông Hậu; Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3; sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao tinh thần thảo luận dân chủ, trách nhiệm, khách quan và trí tuệ của đại biểu, chất lượng trong báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đã góp phần quan trọng vào việc ban hành các nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tế và sự phát triển của tỉnh. Ông đề nghị UBND tỉnh thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về quy trình, thủ tục đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát và tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân để đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành./. Thế Sự

Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

07-05-2021

Chiều ngày 04/5/2021, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh - Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Ngã Bảy về công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp Đoàn có Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy, phường Ngã Bảy và phường Lái Hiếu, lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng một số thành viên UBBC thành phố.

Thành phố Ngã Bảy bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực và kỹ năng cho các ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

07-05-2021

Sáng ngày 05/5/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hội LHPN thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực và kỹ năng cho các ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Bà Phạm Thị Đang - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cùng 68 ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố và ứng cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng tham dự.

Ngã Bảy triển khai các nội dung về thực hiện vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-05-2021

Sáng ngày 04/5/2021, tại Phòng họp số 4 - Thành ủy Ngã Bảy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung về thực hiện vận động bầu cử cử người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử (UBBC), Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch UBMTTQVN xã, phường và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử và 48 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố

03-05-2021

Từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã thành lập Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 6 xã, phường trên địa bàn thành phố. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, Phòng Nội vụ cùng một số thành viên UBBC.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tiếp và làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

22-04-2021

Chiều ngày 20/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã tiếp và làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đoàn công tác HĐND tỉnh do ông Đặng Cao Trí, Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử (UBBC), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-04-2021

Sáng ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBBC, Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường cùng tham dự Hội nghị.

Thành phố Ngã Bảy sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

09-04-2021

Chiều ngày 06/4/2021, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch UBBC thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBBC, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và UBBC thành phố, Trưởng các Tiểu ban và các Ban bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc UBBC thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC các xã, phường cùng thanh dự.

Thành phố Ngã Bảy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

31-03-2021

Chiều ngày 26/3/2021, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Ủy ban bầu cử (UBBC), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy và phường Hiệp Thành đã tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đoàn kiểm tra do Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh - Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn cấp tỉnh.

Ngã Bảy triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

25-03-2021

Ngày 23/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 61 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử (UBBC), Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch UBMTTQVN xã, phường và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy kiểm tra công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

22-03-2021

Trong hai ngày, ngày 19 và ngày 22/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 6 đơn vị cấp xã, phường trên địa bàn thành phố. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phòng Nội vụ cùng một số thành viên và Tổ Chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19-03-2021

Ngày 18/3/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy); Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các cơ quan khối Đảng, các phòng, ban, ngành đoàn thể và hội trên địa bàn thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường và 27/27 vị đại biểu HĐND thành phố được triệu tập về dự kỳ họp.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-03-2021

Sáng ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

05-03-2021

Sáng ngày 02/3/2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, đã tổ chức lễ đưa tiễn thanh niên nhập ngũ năm 2021. Tham gia buổi lễ có Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã, phường, cùng gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021.

Thành phố Ngã Bảy thông báo kết quả hiệp thương lần thứ Nhất đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 – 2026

23-02-2021

Chiều ngày 22/02/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy tổ chức cuộc họp để thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Tham dự cuộc họp có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thành phố Ngã Bảy thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026

11-02-2021

Chiều ngày 09/02/2021, Thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị cóThường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường cùng tham dự Hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trước thềm Tết Nguyên đán 2021

08-02-2021

Sáng ngày 08/02/2021, Đoàn lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy do bà Phạm Thị Đang - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 174 hộ gia đình chính sách, người có công tại phường Lái Hiếu. Tham gia cùng Đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lái Hiếu.

Thành phố Ngã Bảy triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

02-02-2021

Sáng ngày 01/02/2021, thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2021. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường cùng tham dự.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021

29-01-2021

Chiều ngày 27/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND, UBND; Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQVN; công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh; Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy); Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại biểu HĐND thành phố; các phòng, ban, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thành phố và đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường.

Thành phố Ngã Bảy tổ chức tổng kết phong trào thi đua hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2020 và phát động thi đua năm 2021

21-01-2021

Chiều ngày 20/01/2021, tại Hội trường lầu 3 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua hoạt động HĐND cấp xã năm 2020. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố, các ngành và đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường, tập thể và cá nhân được khen thưởng cùng tham dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy họp phiên họp đầu tiên trong năm 2021

11-01-2021

Ngày 08/01/2021, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 01/2021. Tham dự cuộc họp có Thường trực: HĐND, UBND Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố và đại diện Thường trực HĐND các xã, phường.

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09-01-2021

Ngày 07/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2020 HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX đơn vị thành phố Ngã Bảy cùng 27 đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, đại biểu HĐND các xã, phường và 260 cử tri đến dự.

Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21-12-2020

Từ ngày 17 - 18/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp cuối năm 2020) Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN thành phố; các Ban HĐND thành phố, các phòng, ngành thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường cùng đại diện bà con cử tri trên địa bàn thành phố và 27/28 vị đại biểu HĐND được triệu tập về dự.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Ngã Bảy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác thi đua năm 2020

14-12-2020

Chiều ngày 09/11/2020, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh về công tác thi đua năm 2020.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại thành phố Ngã Bảy sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khoá XIV

03-12-2020

Ngày 02/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri. Thành phần gồm: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa XIV (3/5 đại biểu); đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, các xã, phường và 240 cử tri đến dự.

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

05-11-2020

Ngày 04/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự tiếp xúc có Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (đơn vị thành phố Ngã Bảy), 28 Đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, Đại biểu HĐND các xã, phường và 280 cử tri đến dự.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 365708
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.