hdnd-huyen-phung-hiep - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Danh sách tin tức

Thẩm tra tờ trình của UBND huyện Phụng Hiệp

29-03-2023

Sáng ngày 28/03/2023, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 4/2023. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Không Dận – Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phụng Hiệp luôn được chú trọng

29-03-2023

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Vừa qua, Ban kinh tế - xã hội của HĐND huyện Phụng Hiệp thành lập Đoàn giám sát trực tiếp việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phụng Hiệp

Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Phụng Hiệp thành công tốt đẹp

17-03-2023

Sáng ngày 17/3/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề). Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Vui - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện. Về tham dự kỳ họp có 32/33 đại biểu HĐND huyện được triệu tập. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp Chuyên đề)

13-03-2023

Sáng ngày 13/03/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp Chuyên đề). Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Chủ tọa cuộc họp. Cùng tham dự có ông Trần Không Dận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, hai Ban của HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Huyện Phụng Hiệp Tổng kết thi đua trong hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2022

20-02-2023

Chiều ngày 17/02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022 và phát động thi đua năm 2023 trong hoạt động HĐND cấp xã; gắn với sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa thường trực HĐND - UBND - Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện; bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phụng Hiệp. Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND và UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức phiên họp thường lệ tháng 02/2023

13-02-2023

Sáng ngày 10/02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức phiên họp Thường trực tháng 02/2023. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND huyện; Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo hai Ban của HĐND; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. Ông Nguyễn Hồng Đức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Chủ trì phiên họp.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 1/2023

16-01-2023

Sáng ngày 16/01/2023, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 1/2023. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và ông Phạm Văn Liệt - Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh

06-10-2022

Sáng ngày 04/10/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 11 năm 2022. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và ông Phạm Văn Liệt - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

15-09-2022

Chiều ngày 13/9/2022, ông Mai Văn Tình, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì cuộc họp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Phụng Hiệp. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thành viên Ban KTXH HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, các cơ quan có liên quan và đơn vị chịu sự giám sát.

Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp sơ kết công tác thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2022

29-08-2022

Sáng ngày 26/8/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã 7 tháng đầu năm 2022. Hội nghị do ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Cùng tham dự Hội nghị có lãnh đạo hai Ban của HĐND huyện, Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27-06-2022

Trong hai ngày 23 - 24/6/2022, tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp; ông Nguyễn Hồng Đức, Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phụng Hiệp; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 26/35 đại biểu HĐND huyện được triệu tập về dự.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp giữa năm 2022)

09-06-2022

Ngày 07/6/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Việt Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Văn Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đại biểu là thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, một số phòng, ban, ngành có liên quan. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy - Trưởng ban Pháp chế - Chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp (Kỳ họp giữa năm 2022)

06-06-2022

Ngày 06/6/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp giữa năm 2022). Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi Cục Thống kê Khu vực Phụng Hiệp- Ngã Bảy, Văn phòng HĐND- UBND huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 5/2022

27-05-2022

Chiều ngày 27/05/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 5/2022. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Trương Văn Tích - Phó Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và ông Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp triển khai kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

11-05-2022

Sáng ngày 11/5/2022, tại Phòng họp số 4 Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). Cuộc họp do ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Cùng tham dự có các thành viên Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ngành huyện có liên quan.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 4/2022

01-05-2022

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, sáng ngày 25/04/2022, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 113/TTr-UBND, ngày 19 tháng 04 năm 2022 của UBND huyện Phụng Hiệp về việc xin ý kiến thẩm định kinh phí phát sinh năm 2022 (đợt 4).

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện

27-04-2022

Chiều ngày 27/4/2022, tại Tòa án nhân dân huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng ban Ban Pháp chế - Trưởng đoàn giám sát. Cùng dự có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, một số phòng, ban, ngành có liên quan.

Thông qua kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

25-04-2022

Chiều ngày 25/4/2022, ông Mai Văn Tình - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Việt Thuấn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành viên Ban KTXH HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, các phòng, ban, ngành có liên quan và các đơn vị được khảo sát, chịu sự giám sát.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công Kỳ họp thứ Tư

18-04-2022

Sáng ngày 18/4/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp khai mạc Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) huyện. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Hồng Đức- Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú- Chủ tịch UBND huyện; các vị trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ chức Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và 32/35 đại biểu HĐND huyện được triệu tập về dự.

Thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

13-04-2022

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026, chiều ngày 13/4/2022 Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp. Cuộc họp do ông Mai Văn Tình - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì. Cùng tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức phiên họp thường lệ tháng 04/2022

04-04-2022

Sáng ngày 04/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức phiên họp Thường trực tháng 04/2022. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND huyện; Ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện; Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo hai Ban của HĐND; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Bảo Hiểm xã hội huyện. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Chủ trì hội nghị.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức Phiên họp lệ tháng 3

07-03-2022

Sáng ngày 07/3/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức Phiên họp lệ tháng 3. Phiên họp do ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì. Cùng tham dự phiên họp có ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo hai Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Huyện Phụng Hiệp tổng kết thi đua trong hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2021

18-02-2022

Sáng ngày 18/02/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022 trong hoạt động HĐND cấp xã. Ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Văn Vũ- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND và Công chức Văn phòng- Thống kê các xã, thị trấn.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức Phiên họp thường lệ tháng 02

09-02-2022

Sáng ngày 09/02/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức phiên họp Thường trực tháng 02/2022. Phiên họp do ông Nguyễn Hồng Đức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì. Cùng tham dự phiên họp có ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo hai Ban của HĐND; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phụng Hiệp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 1/2022

08-02-2022

Sáng ngày 08/02/2022, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp, tổ chức họp thẩm tra kinh phí phát sinh đợt 1/2022. Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Huỳnh Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và ông Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện. Ông Mai Văn Tình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Đại biểu HĐND huyện Phụng Hiệp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

20-01-2022

Sáng ngày 20/01/2022, Tổ đại biểu HĐND huyện Phụng Hiệp (HĐND), đơn vị xã Phương Bình tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Tham dự buổi tiếp xúc có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bà Trương Thúy Kiều - Phó Trưởng Ban KTXH HĐND huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện; Thường trực HĐND; Chủ tịch UBMTTQVN xã và 40 cử tri tham dự.

Ban Pháp chế họp thẩm tra chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp

01-12-2021

Ngày 01/12/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp cuối năm 2021). Tham dự có ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, các ngành có liên quan. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp

26-11-2021

Sáng ngày 26/11/2021 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện trong lĩnh vực ngân sách. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Phụng Hiệp; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Cuộc họp do ông Huỳnh Việt Thuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021

01-11-2021

Chiều ngày 01/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp lệ tháng 11/2021. Tham dự có Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND, các phòng, ban ngành và các cơ quan có liên quan. Ông Nguyễn Văn Bảy - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - chủ trì cuộc họp.

Ban Pháp chế HĐND huyện Phụng Hiệp giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng

20-10-2021

Ngày 20/10/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tại Công an huyện. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thành viên Ban Pháp chế; đại diện lãnh đạo: Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ - Trưởng Ban Pháp chế - Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện

01-10-2021

Chiều ngày 01/10/2021, Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện Phụng hiệp họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các chính sách chính sách phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc có ông Huỳnh Việt Thuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện; địa diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện các đơn vị chịu sự giám sát. Ông Mai Văn Tình, Trưởng ban Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai

14-07-2021

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban trường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn và 35 đại biểu HĐND huyện tham dự.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai

13-07-2021

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Hai, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban trường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn và 35 đại biểu HĐND huyện tham dự.

Ông Nguyễn Văn Bảy đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp

18-06-2021

Cuối tuần qua, ngày 18/6/2021 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Tham dự Kỳ họp có Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đơn vị huyện Phụng Hiệp, Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 34/35 đại biểu HĐND huyện được triệu tập về dự.

Phụng Hiệp tổng kết công tác bầu cử

10-06-2021

Sáng ngày 09/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tạo các tổ bầu cử

24-05-2021

Sáng ngày 20/5/2021, Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh, và Ủy ban bầu cử huyện Phụng Hiệp có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tân Bình, Hòa An, Phương Bình, thị trấn Kinh Cùng và thị trấn Cây Dương.

Tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội

13-05-2021

Chiều ngày 12/5/2021, các ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 gặp gỡ, tiếp xúc với gần 200 cử tri xã Tân Bình, Bình Thành, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng, thị trấn Cây Dương và thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Phụng Hiệp tổ chức lễ ra quân tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

09-05-2021

Sáng ngày 06/5/2021, Tiểu Ban Thông tin - Tuyên truyền phục vụ bầu cử huyện Phụng Hiệp tổ chức lễ ra quân tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UBBC huyện, ông Hồ Văn Phú - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND - Phó Chủ tịch Thường trực UBBC huyện, đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện, các đội tuyên truyền cổ động của Trung Tâm Văn hóa huyện và các xã, thị trấn.

Giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cử tri

11-01-2021

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) cuối năm 2020. Sáng ngày 07/1/2021, đại biểu HĐND 3 cấp do ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp, đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc gần 80 cử tri xã Phương Phú huyện Phụng Hiệp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp họp triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện

03-11-2020

Ngày 02/11/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch kỳ họp cuối năm 2020; tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; lãnh đạo các Ban HĐND và các ngành có liên quan. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Thường Trực Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2020

12-10-2020

Ngày 09/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn quý III/2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo và thành viên các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện; Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND xã, thị trấn. Ông Lê Hoàng Việt - Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì hội nghị.

Huyện Phụng Hiệp tổ chức đối thoại với Nhân dân xã Hòa Mỹ

11-09-2020

Ngày 11/9/2020 huyện Phụng Hiệp tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân xã Hòa Mỹ. Tham dự có Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND cùng 150 nhân dân xã Hòa Mỹ. Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy chủ tọa cuộc đối thoại.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức Kỳ họp chuyên đề

08-09-2020

Chiều ngày 07/9/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Bảy- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện và 38/39 vị đại biểu HĐND huyện. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp.

Ban Kinh tế - Xã hội huyện Phụng Hiệp giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc

07-09-2020

Chiều ngày 03/9/2020, ông Mai Văn Tình - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Tham dự có Thường trực HĐND, Ban KTXH, đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và các đơn vị được giám sát trực tiếp.

Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp tổ chức giám sát về hoạt động ngành y, dược tư nhân

04-09-2020

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-HĐND ngày 08/6/2020 của Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân. Ngày 31/8/2020 Đoàn tiến hành giám sát đối với Phòng Y tế theo kế hoạch. Tham gia Đoàn có Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có liên quan. Ông Lê Hoàng Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch HĐND làm Trưởng đoàn.

Ban Pháp chế HĐND huyện Phụng Hiệp giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện

31-08-2020

Ngày 27/8/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện Phụng Hiệp, do ông Trần Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện 10 tháng đầu năm 2020.

Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức Kỳ họp thứ 14 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

18-08-2020

Chiều ngày 14/8/2020 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề), khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Bảy - Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Phú - Phó Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, UBMTTQVN và 38/39 vị đại biểu HĐND huyện được triệu tập về dự.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp

29-07-2020

Sáng ngày 28/7/2020, Đoàn làm việc của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐND làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp, nội dung về tình hình hoạt động HĐND cấp huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp

27-07-2020

Để thông tin kết quả kỳ họp HĐND giữa năm, đồng thời ghi nhận và giải quyết những vấn đề vướng mắc của bà con cử tri. Cuối tuần qua, đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc gần 80 cử tri 3 xã của huyện Phụng Hiệp là: Hòa Mỹ, Bình Thành và Thạnh Hòa.

Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp họp thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 13

10-05-2020

Chiều ngày 24/04/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp tổ chức họp thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp giữa năm 2020) HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND huyện, UBND, UBMTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ban HĐND, Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng lãnh đạo và các ngành huyện có liên quan. Ông Nguyễn Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 254
Đã truy cập: 466842
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.