hdnd-huyen-chau-thanh-a - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Danh sách tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A thẩm tra kinh phí phát sinh tháng 8/2022

03-08-2022

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A, ngày 01/8/2022, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 vốn chương trình mục tiêu quốc gia (lần 01) trên địa bàn huyện Châu Thành A và Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2) trên địa bàn huyện Châu Thành A. Tham dự có ông Huỳnh Văn Mơ - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Công Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ông Hà Hòa Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A

01-08-2022

Từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2022 tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ đại biểu HĐND tỉnh có 06/06 đại biểu; đại biểu HĐND huyện có 31/31 đại biểu; cùng tham dự còn có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các cơ quan, ban, ngành huyện; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND xã, thị trấn và hơn 850 cử tri trên địa bàn đến dự. Quang cảnh tiếp xúc cử tri (Đoàn 01) Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp giữa năm 2022 và thông tin thêm cho bà con cử tri về các chính sách mới của tỉnh về: Dân số, y tế, giáo dục,… và trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh. Đại diện đại biểu HĐND huyện, cấp xã báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm của cấp mình và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A thẩm tra kinh phí phát sinh tháng 7/2022

18-07-2022

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A, ngày 15/7/2022, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 130/TTr-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND huyện Châu Thành A về việc giao vốn chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Châu Thành A. Tham dự có ông Huỳnh Văn Mơ - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Hoàng Nhân - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ông Hà Hòa Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A tổ chức thành công Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-07-2022

Trong hai ngày 02 - 3/7/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành A tổ chức Kỳ họp thứ Năm Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành A; Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thường trực HĐND, UBND và cử tri các xã, thị trấn.

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A

03-06-2022

Theo đó, trong 03 ngày, từ ngày 31/5 đến ngày 02/6/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022. Tổ đại biểu HĐND tỉnh có 05/06 đại biểu; đại biểu HĐND huyện có 30/31 đại biểu; cùng tham dự còn có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các cơ quan, ban, ngành huyện; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND xã, thị trấn và hơn 800 cử tri trên địa bàn đến dự.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 365696
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.