gioi-thieu-thuong-truc-hdnd-tinh - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 10-07-2020

Ông: HUỲNH THANH TẠO  – Chủ tịch

 

- Sinh ngày: 15/5/1961

- Quê quán: Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 36-Quản Trọng Hoàng, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

 

Ông: NGUYỄN QUỐC CA – Phó Chủ tịch Thường trực

 

- Sinh ngày: 20/11/1960

- Quê quán: Xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 16, Quảng Trọng Hoàng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Thạc sĩ Quãn trị Kinh doanh, Cử nhân Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang.

Ông: NGUYỄN VĂN TIẾN – Phó Chủ tịch

 

- Sinh ngày: 14/3/1962

- Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ,  tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.

Ông: NGUYỄN HOÀNG THANH – Trưởng ban

 

- Sinh ngày: 20/11/1966

- Quê quán: xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Ông: TRƯƠNG THANH BÌNH – Trưởng ban

 

- Sinh ngày: 10/10/1963

- Quê quán: Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: 138A, Ấp Mỹ Hiệp, Xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh,

  Tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hậu Giang.

 

 Ông: ĐẶNG CAO TRÍ  – Thành viên

 

- Sinh ngày: 09/11/1967

- Quê quán: Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 2/190, Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Tài chính tiền tệ, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 86
Đã truy cập: 365697
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.