danh sach vh-xh - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 10-07-2020

Ông: NGUYỄN HOÀNG THANH – Trưởng ban

 

- Sinh ngày: 20/11/1966

- Quê quán: xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Ông: TRẦN VĂN DŨNG – Phó Trưởng ban (nghỉ hưu)

 

- Sinh ngày: 15/10/1959

- Quê quán: Xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

- Nơi ở hiện nay: Số 57, ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Nguyên Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hậu Giang.

Bà: NGUYỄN HOÀI THÚY HẰNG – Thành viên

 

- Sinh ngày: 06/8/1968

- Quê quán: Huyện Thanh Hóa, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi ở hiện nay: Ấp Tân Phú, TT. Cái Tắc, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Sư phạm Văn, Cử nhân Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo.

Bà: TRẦN THỊ THU THỦY  – Thành viên

 

- Sinh ngày: 27/7/1966

- Quê quán : Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 52, đường Nguyễn Huệ, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh           - Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ: 12/12

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Ông: BÙI THANH CÀ  – Thành viên (nghỉ hưu)

 

- Sinh ngày: 02/02/1964

- Quê quán: Xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Đại học Quản lý Văn hóa, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 Ông: KÝ HIẾU THANH – Thành viên 

- Sinh ngày: 08/11/1963

- Quê quán: Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 665, QL1A, ấp Tân Phú A, TT. Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Khmer            - Tôn giáo: Không

- Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cao cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 463319
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.