danh sach dai bieu quoc hoi tinh - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Thông tin Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 18-09-2021

01

Bà Thái Thu Xương  

- Ngày sinh: 31/12/1975

- Giới tính: Nữ              - Dân tộc: Kinh

 - Quê quán: xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

 Chức vụ:

- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, Khóa XV

02

Bà Lê Thị Thanh Lam

- Ngày sinh: 30/11/1974

- Giới tính: Nữ        - Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

 Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Hậu Giang, khóa XV

03

Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn

- Ngày sinh: 12/8/1962

- Giới tính: Nam                - Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

 Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021), XV

- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 1/4/2021)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

04

Ông Lê Tiến Châu

- Ngày sinh: 5/10/1969

- Giới tính: Nam    - Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

 Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

- Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam (28/5/2021)

- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (từ 30/6/2021)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

05

Ông Nguyễn Văn Quân

- Ngày sinh: 8/3/1980

- Giới tính: Nam               -Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

 Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

06

Ông Lê Minh Nam

- Ngày sinh: 28/2/1975

- Giới tính: Nam          - Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Tài chính kế toán

 Chức vụ:

- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 443823
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.