chuong-trinh-hanh-dong-dai-bieu - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 10-09-2021

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chương trình hđ

01

Đoàn Quốc Thật

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

File

02

Nguyễn Hồng Quân

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

File

 

 

 

 

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 488
Đã truy cập: 463291
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.